ریاضی هفتم ، فصل سوم:جبر و معادله ، درس 1 : الگوهای عددی هندسی

1,006

در این فیلم ما به الگوهای هندسی می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18446-riazi7film-amoozeshihaftom

pixel