با آموزش کاربردی حسابداری یک شبه ره چندساله را پیمود!!!

544
مصاحبه با کارشناس نرم افزار که موفق شد ۳ فقره کار حسابداری داشته باشد.حتما حتما ببینید!!!
pixel