ماجرای مصرف موادمخدر در خوابگاه دانشگاه | متن و حاشیه30

8,697
«متن و حاشیه» یک بسته خبری دانشجویی است که هر هفته به مهمترین اتفاقات و حواشی دانشگاه های سراسر کشور می پردازد.
متن و حاشیه 490 دنبال کننده
حکایت دریا
%65
کارگردان: بهمن فرمان آرا مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
حکایت دریا
pixel