فلافل مروی؛ اولین فلافل فروشی تهران

77

مجموعه گزارشی کوتاه از قدیمی ترین رستوران های تهران که در این قسمت به معرفی فلافلی مروی پرداختیم.

pixel