توضیح استیون کاوی در ارتباط با ۵ بیماری احساسی

464

استیون کاوی نویسنده، تاجر، تعلیم دهنده و سخنران انگیزشی بوده است؛ در سال 1996، مجله نیویورک تایمز از استیون کاوی، به عنوان یکی از 25 فرد تاثیرگذار آمریکا نام برده است. کاوی با نوشتن کتاب هفت عادت مردمان موثر تحولی در حوزه کتاب های انگیزشی به وجود آورد.

viraedu
viraedu 2 دنبال کننده