داغترین‌ها: #اربعین

امور مالی و حقوقی بیماران فرسایش مغز Dementia financial and legal issues

232
قوانین ما در ایران فرد مبتلا به فرسایش مغز را در گروه افراد محجور و مجنون قرار داده است. مشکل اساسی تعیین زمان حجر در این بیماران است. از آنجا که امکانات آزمایشی و تصویر برداری امروز نمی تواند زمان دقیق حجر را تعین نماید، کسی از فامیل بیمار می توانند ادعا نمایند که تصرف مالی در اموال بیمار زمانی صورت گرفته است که فرد قدرت تصمیم گیری لازم را نداشته است. مشکل دوم تصمیم گیری در مورد مداوای بیمار در مراحل پایانی است. چه کسی اختیار این تصمیم گیری را دارد و خواسته های بیمار در زمانی که توان تصمیم گیری داشت چه بو
pixel