ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جراحی همزمان رباط صلیبی و زانوی پرانتزی

1,331
عمل جراحی همزمان بازسازی رباط صلیبی و زانوی پرانتزی از جراحی های حساس و مهم ارتوپدی محسوب میشود. چنانچه رباط صلیبی را بدون در نظر گرفتن زانوی پرانتزی عمل کنیم احتما پارگی مججد این رباط وجود دارد. عمل همزمان این دو عارضه باید بشکل حساب شده ای صورت پذیرد. در آخرین تکنیک جراحی این عمل ابتدا طی یک جراحی باز زانوی پرانتزی مورد اصلاح قرار میگیرد ولی پلاتین این عمل بطور کامل فیکس نمیشود تا با عمل جراحی رباط صلیبی که باید از طریق ارتروسکوپ صورت پذیرد تداخل نداشته باشد. پس از جراحی آرترسکوپیک رباط صلیبی و منیسک پیچ و پلاک عمل جراحی زانوی پرانتزی بطور کامل فیکس میشود و در واقع این دو عمل با هم ادغام میشوند. فیزیوخراپی این جراحی همزمان نیازمند دستورات خاص خود میباشد

اکشن و سرگرمی (هر کس فالو کنه حتما فالو میشه)

7 ماه پیش
من شما رو فالو کردم لطفا شما هم منو فالو کنید
pixel