آموزش ریاضی۳ تجربی - جلسه8- بررسی چند مثال از توابع

511

مرور پیش نیازهایی از ریاضی2، بررسی 17 مثال از مفهوم تابع، معرفی تابع چندضابطه ای و رسم چند تابع از این نوع، بخش سوم از فصل دوم کتاب (صفحات 38 تا 51 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده