مستند زیر پوست شهر با دوبله فارسی - پاریس انقلابی

813

... دانلود نسخه کامل فقط در MNDL.ir ... پاریس رو به عنوان زیباترین و پیچیده ترین مرکز فرهنگی اروپا می شناسند. این شهر پره از کاخ ها، باغ ها و بولوارهای بسیار زیبا. اما شرایط همیشه اینطور نبوده. در حال حاضر باورش مشکله اما این شهر زیبا زمانی مملو از تعفن بود. خیابان های پاریس قرن هجدهم باریک، شلوغ و بدبو بود و بیشتر به یک شهر قرون وسطایی شباهت داشت تا پایتختی مدرن. پاریس، آلوده