گشت و گذار به چهارشنبه بازار جوادیه الهیه

1,175

مکان جدید چهارشنبه بازار در جوادیه فلاح الهیه در پشت پمپ بنزین قرار دارد.

جوادیهtv
جوادیهtv 39 دنبال کننده