درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم 1397 - 93

89

درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه نود و سوّم - 1397/12/05 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم - موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438