قرائتی / نیاز جامعه به نظارت عمومی 12 تیر 99

3,516
موضوع: نیاز جامعه به نظارت عمومی عناوين: 1- اعضای بدن، ناظران الهی 2- مسئولیت افراد جامعه در نظارت بر امور 3- توجه به خوب و بد آدم‌ها و کارها 4- تساوی مرد و زن در نظارت بر جامعه 5- دوری از سوء‌ظن و تجسس در نظارت 6- نظارت خداوند بر ناظران و بازرسان 7- نظارت والدین بر امور فرزندان https://www.instagram.com/mohsen.gharaati/ https://www.gharaati.ir
محسن قرائتی 4.2 هزار دنبال کننده
pixel