عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

33

عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی لینک ثبت نام https://ganjenahan.com/product/web98 با شرکت در این وبینار و عمل کردن به راهکارهایی که استاد پیشدار با بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت به شما پیشنهاد می دهند، زندگی را از زاویه ای جدید ببینید. افراد موفق از کجا و چگونه شروع می کنند؟ ویژگی های افراد موفق چیست؟ افراد موفق چگونه از مسیر چالش های زندگی عبور می کنند و از آن ها بعنوان فرصت پیشرفت بیشتر استفاده می کنند؟ مجموعه گنج نهان ایرانیان شماره تماس:09177636933_07633734627

علی پیشدار 56 دنبال کننده
pixel