توصیه های دکتر علوی پیرامون زبان بدن

473
473 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

احساسات شما مدام در حال پیغام دادن به شما هستند و زمانی که از حد مجازی که در ذهن شما تعیین شده است عبور کنند منجر به عکس العمل می شود که اولین نمود آن در زبان بدن شما قابل مشاهده خواهد بود. جالب است بدانید شما تنها زمانی عکس العمل ها را متوجه خواهید شد که شدت آن ها زیاد باشد. این عکس العمل ها قابل حذف نیستند اما باید مدیریت شوند تا در زمان مناسب در مقابل شخص مناسب با شدت مناسب بروز نمایند.

مانکن - قسمت 7
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 52 دقیقه
مانکن - قسمت 7