مدیریت دانش پروژه

42
42 بازدید
اشتراک گذاری
در این گفتگو احمد سپهری میزبان دکتر امیرحسن خامنه بود و مفاهیم مدیریت دانش در پروژه مورد بررسی قرار گرفت. اهم سرفصل‌های مطرح شده در این برنامه به شرح زیر است: مفاهیم مدیریت دانش پروژه، جایگاه مدیریت دانش در چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در پروژه، بررسی نمونه‌های موفق پیاده‌سازی مدیریت دانش در پروژه‌های کشور
pixel