لحظه بالا بردن جام قهرمانی توسط بازیکنان پرسپولیس

3,922