فوتبالیست عنکبوتی که برای آوردن توپ با جانش بازی کرد

398
فوتبالیست جوانی در شهرستان نقده برای آوردن توپ که در سقف سالن گیر کرده بود از ستون ها بالا رفت و با جانش بازی کرد. در این فیلم لحظات نفس گیر بالا رفتن این ورزشکار جوان از ستون ها و سقف را می بینید.
حادثه24 456 دنبال کننده
pixel