ببینید|حامیان سگ ها چطور حیوان آزاری می کنند؟!

6,396
هر چند وقت یک بار فیلمی دلخراش از شکنجه حیوانات پخش می شود در تمام کشورها برای حیوان آزاری مجازات سنگینی تصویب شده اما هم چنان ایران قانونی برای حیوان آزاری ندارد
تبیان 118 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel