تصویربرداری #زمان گریز پروژه ی #بازآفرینی پایدار #بافت فرسوده ی کشور.#آیمان

10
عملیات خاکبرداری #بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی پایدار #بافت فرسوده ی کشور #آیمان در پنجم شهریور سال 98 آغاز و هم اینک با گذشت یک سال از آن تاریخ، بیش از 50 مورد عملیات مختلف در سایت پروژه به انجام رسیده است. #آزمایش های ژئوتکنیک و مطالعات فنی خاک. برابرسازی های #طرح تفضیلی شهر بر اساس #ماده ی 5. جابجایی درختان محوطه با نظارت #سازمان پارک ها و فضای سبز، فنز کشی، جاگذاری کانکس ها، نصب دوربین های مدار بسته، ایجاد آشپزخانه، انبارها، سرویس ها، نصب #منوپل، تاور کرین، خرید ماشین آلات سنگین، #پایدار سازی و #خاکبرداری، مطالعاتِ اجرای راه #پله های پیش ساخته با رویه ی نهایی #UHPC، مطالعاتِ اجرایی #پانل های سقفِ سیاکِ پیش ساخته، مطالعات #تصفیه فاضلاب و #بازچرخانی و مطالعات #سنگ مصنوعی، سیستم #زه کشی دیواره ی گود و زیر فونداسیون، #نقشه برداری سایت؛ #کاداستر، برچیده شدن تاسیسات فشار قوی، فازبندی پروژه، دپوی #خاک های نباتی، مطالعات #هیدروژئولوژی، مطالعات #پدافند غیر عامل، انتخاب پیمانکار گودبرداری و پایدارسازی، مشاور #عامل پنجم، #HSE، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کنار توسعه ی کیفیتِ عملکرد #QFD از جمله اقداماتی است که در طی سال گذشته به انجام رسیده و ادامه دارد.
pixel