دریافت گزارش روزانه از پایانه فروش

23
گزارش روزانه معمولا بسیار کاربردی برای کلیه فروشگاه دارد، برای اینکه بدانید و به چه صورت از پایانه گزارش خود را دریافت کنید این ویدیو را مشاهده کنید.
pixel