نقش علم ، آگاهی و تجربه در موفقیت و ثروت

1,297
Karafarinemelli 28 دنبال‌ کننده
بسیاری معتقدند که موفقیت در کسب و کار الزاما ناشی از تحصیلات آکادمیک نیست . هر چند کارآفرینان موفقی در تاریخ بوده اند که تحصیلات آکادمیک نداشته اند ، اما این مساله نافی قدرت دانش و آگاهی در پیشبرد اهداف کارآفرینی و برتری در بازارهای پررقابت کنونی است ؟ امروز محمدرضا اسپرورین ، پزشک کارآفرین کشوری ، برای ما از اهمیت دانش و مهارت در تولید ثروت و پیشی گرفتن از رقبا و اطرافیان میگوید . همراه ما باشید
Karafarinemelli 28 دنبال کننده

ZEOX

2 ماه پیش
فالو کردم فالو کن فالو نکنی آنفالویی منتظرم
pixel