شهر خدا | حکم روزه مسافر

377

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه رسانه ای صف منتشر شد. حجت الاسلام محمدی در این قسمت به «حکم روزه مسافر» اشاره می کنند.