انتقال مواد در فرایند میگ مگ | MIG / MAG

762
762 بازدید
اشتراک گذاری
این فیلم در خصوص روش های انتقال مواد در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم جوش مصرفی تحت محافظت گاز (GMAW - MIG / MAG) می پردازد و نیز در دوره آموزش فرایند میگ مگ پایگاه ولدیکا (www.Weldica.com) به فراگیران نمایش داده خواهد شد. (ولدیکا، مرجع دانش جوشکاری)
pixel