داغترین‌ها: #Copa America 2019

اکسون(مشاوران نیرو و انرژی اکسون) کمپرسور اسکرال

188

مشاوران نیرو و انرزی اکسون فیلم آموزشی نحوه عملکرد کمپرسور اسکرال در سیکل تبرید تراکمی

اکسون
اکسون 3 دنبال کننده