گزارش باشگاه خبرنگاران از سفر قطار جادویی

634

این گزارش که توسط باشگاه خبرنگاران تهیه و از برنامه مجله خبری پخش گردیده است به موضوع سفر قطار جادویی (تهران - گرگان) می پردازد www.n-javan.com