آموزش زبان انگلیسی به کودکان

820

کودکی بهترین زمان آغاز یادگیری زبان انگلیسی است و استفاده از شعر و بازیهای کودکانه نقش مهمی در تقویت مکالمه انگلیسی آنها دارد. اساتید دوره های کودکان سفیر، اموزشهای لازم در این خصوص را دیده و با نیازها و ویژگیهای روانشناختی کودکان کاملا آشنا هستند. اطلاعات بیشتر 84347000 www.gosafir.com