مستند کوتاه «معرفی مدرسه دارالقران سراوان» | بخش دوم

102
مدرسه دارالقرآن سراوان یکی از مدارس فعال اهل سنت می باشد. این مدرسه طی دو دهه فعالیت دینی خدمات شایانی را به جامعه اسلامی انجام داده است. در این بخش از مستند 10 مورد از خدمات مدرسه دارالقرآن و اهداف و برنامه های این مدرسه را مشاهده می کنید.
pixel