قهرمانان تیم ملی فوتسال بانوان در چینی زرین

585
بی تردید موفقیت ثمره تلاش، همدلی و كار گروهی است. اینك بانوان پرتلاش ایرانی در چینی زرین در كنار قهرمانان تیم ملی فوتسال بانوان بار دیگر استعداد و توانایی بانوی ایرانی در صحنه كار و ورزش را به نمایش می گذارند.
pixel