اولین همایش MVM و CHERY سواران در شهرک اتومبیل گودرزی

215

در 26 بهمن 1397 شهرک اتومبیل گودرزی واقع در کیلومتر 20 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح غرب) اولین همایش مالکان خودرو های ام وی ام و چری برگزار شد تا ضمن ارائه خدمات رایگان بازدید فنی و آمورش های لازم، از زیرساخت های فنی این مجموعه بازدیدی به عمل آمد.