گفتگو ویژه با رییس دانشگاه مجازی ایران

362

گفته های دکتر سید ناصر استاد مشاور معاون آموزشی وزیر و رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور در مورد اهمیت و مزایای آموزش مجازی،در نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی مشهد

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel