دستگاه حفاری زمین (اوگر)

1,105

از دستگاه فوق جهت حفر چال هایی استفاده می گردد که زمین آنها دارای سنگ های کوچک و یا بدون سنگ می باشد. اوگر ها می توانند دارای سر الماسه و یا بدون سر الماسه باشند که این مورد در سرعت حفاری تاثیر گذار می باشد. عمکرد این سیستم به صورت هیدرولیک می باشد و چال هایی با قطر و عمق مورد نظر را انجام می دهد. شرکت جهان گستر رادان شرق نماینده رسمی ماشین آلات حفاری گایک آلمان در ایران می باشد. www.jgrs-co.com