مستند مسابقه خانه ما _قسمت سوم

492
فصل نهم مستند مسابقه «خانه ما» قرار بود در بوشهر ساخته شود ولی به دلیل شیوع بیماری کرونا، تولید آن با تغییراتی همراه شد. در این سری چهار خانواده در شهرهای مختلف از جمله رشت و تبریز، با هم رقابت می کنند البته رقابت آنها دور از هم صورت می گیرد. آنها در دوره قرنطینه خانگی به سر می برند و با همین اوضاع و احوال، سعی دارند در مسابقه صرفه‌جویی، برنده شوند. چهار تیم تصویربرداری و تولید به چهار شهر ایران رفته‌اند و این رقابت دیدنی و هیجان‌انگیز را به تصویر کشیده‌اند
pixel