دریایو صخره با رزین

237

صخره این کار برجسته کار شده و بعد از خشک شدن رنگ شده و دریا با رزین کار شده و امواج با رنگ خمیری سفید.این کار در سه لایه کار شده.

Rose__resin
Rose__resin 13 دنبال کننده