باورتون میشه در دریاچه نمک ایران. آب شیرین در سطح زمین

2,595

ابوزید آباد را به جرات می توان شهر اقلیم های مختلف دانست از کویر تا کوهستان از آب شیرین تا آب شور