ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

موجودی وحشتناک در دنیای پس از مرگ

971
پروفسور علی کرمی 958 دنبال‌ کننده
971 بازدید
اشتراک گذاری
این برنامه از شبکه چهار سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 پخش شده است ماجرای عجیب بهروز عظیمی که در اطاق عمل پس از بیهوشی لحضاتی به دنیای برزخی رفت و ماجرایی شگفت انگیز را مشاهده کرد و به بدن خود برگشت که فقط یک پیام دهد مراقب گفتار و رفتار و اعمال خود باشید دنیای دیگری پس از مرگ وجود دارد مراقب باشید چون به حساب شما سخت خواهند رسید و هیچ فراری از ان نیست. این بخش از ماجرای شگفت انگیز این مرد را از زبان خودش بشنویم که عین هشدارهای خدا در قران است. مراقب اعمال و رفتار خود باشیم که همه آنها در پرونده اعمال ما ثبت می شود. دلی را نشکنیم. مال کسی را نخوریم، ظلم نکنیم. دروغ نگوییم. دزدی نکنیم. بد اخلاقی نکنیم. بد نکنیم که اعمال ما به شکل موجودی فوق العاده وحشتناک ظاهر می شود که دیدن ان کودک را پیر و پیر را سالخورده و از وحشت نابود می کند. گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و شب مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست اى بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوى گرگ خویش اى بسا زور آفرین مردِ دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر هرکه گرگش را دراندازد به خاک رفته رفته مى‌شود انسان پاک هرکه با گرگش مدارا مى‌کند خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند هرکه از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست در جوانى جان گرگت را بگیر واى اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیرى گرکه باشى همچو شیر ناتوانى در مصاف گرگ پیر اینکه مردم یکدگر را مى‌درند گرگهاشان رهنما و رهبرند اینکه انسان هست این سان دردمند گرگها فرمان روایى مى‌کنند این ستمکاران که با هم همرهند گرگهاشان آشنایان همند گرگها همراه و انسانها غریب با که باید گفت این حال عجیب
pixel