معرفی کامل دوره حضوری کوچینگ عکس خوانی ذهنی (پیشرفته)

2,885

* منحصر به فرد ترین دوره در زمینه "یادگیری عکس خوانی ذهنی از صفر تا سطح پیشرفته" و "یادگیری مهارت یادگیری" در ایران *این دوره یک گارانتی بازگشت وجهی دارد که نه در ایران و نه در جهان نمونه ندارد چون بیش تر از 100% به این دوره و نتایج آن مطمئن هستیم. https://raveshmotalee.ir/product/coaching-akskhani/