جلسه 5: آموزش پروژه آزمون یار –کار با Intetnt و ابزارها

203

در جلسه ۵ از دوره ی اموزشی اندروید استودیو به پروژه ی آزمون یار و کار با ابزار Intent و ابزارهای مربوطه پرداخته می شود.در این جلسه به تکمیل صفحه مربوط به فصل های کتاب، طراحی لایه و صفحه فصل ها، نحوه چیدمان متن، تصاویر و ایجاد دکمه های مختلف پرداخته شده است. جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/SKYtT را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.