بزرگداشت مرحوم استاد دکتر جهانی

78

زنده یاد استاد دکتر جهانی با تلاش های ارزنده و خستگی ناپذیر خود در جهت اشاعه علم و تربیت پزشکان این مرز و بوم در طول سالیان فعالیت خویش خاطره ای فراموش ناشدنی در ذهن جامعه پزشکی به یادگار گذاشته اند. از درگاه ایزد متعال رحمت واسعه و علو درجات برای آن استاد فقید مسئلت داریم.

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel