افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه

300
دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت علوم از شرکت های منتخب و طرح های عمرانی پارک علم و فناوری فارس بازدید کرد.
pixel