نوزادی که مادرش 2 شب پیش وی را در هوای سرد رها کرد

1,157
۩ ۩ ۩ زلزله(10ریشتری)۩ ۩ ۩ 8.5 هزار دنبال‌ کننده

ویدیوی نوزادی که دوشب پیش مادرش وی را بخاطر فقر شدید بهمراه نامه ای کنار خیابانی در شهر مبارکه رها کرد! لطفا این ویدیو را دست به دست کنید تا تمام مردم جهان از عمق فاجعه خبردار شوند

M.S

1 سال پیش
خاک بر سر مادرش
pixel