حضور مهندس دژکانی و جناب آقای فلاح در برنامه پایش

449

مدیرعامل هولدینگ تهران برتر، ۲۲ آبان ماه در برنامه پایش حضور پیدا کرد و از تجربه ۵ ساله خود در این صنعت گفت. صنعتی که توانسته با تلاش های او و همکارانش در سالیان گذشته،علاوه بر تامین نیازهای داخلی، صادرات را نیز در دستور کار خود قرار دهد. علی دژکانی، مدیرعامل هولدینگ تهران برتر در جریان این برنامه از تجربیات خود گفت. تجربیاتی که باعث شده او را از مشاغل آزاد در سال ۹۲، به کارآفرین برتر سال ۹۶ در همایش یکصد برند برتر ایرانی مبدل کند. ارتباط با مشتریان ۰۲۱۶۵۴۲۴۳۸۰ دژکانی ۰۹۱۹۹۰۹۵۲۷۷