می خواهید خلاق تر باشید؟ بروید پیاده روی!

884

ایده ی خلاق در پیاده روی! همه ما در ایده یابی گاهی اوقات با مشکل مواجه می شویم. اما با توجه به تحقیقات دانشمند رفتارشناس و محقق آموزشی مارلی اوپتسو، بلند شدن و رفتن برای پیاده روی ممکن است تنها چیز لازم برای جاری شدن خلاقیت ذهن شما باشد. در این سخنرانی بامزه و سریع، او شرح می دهد چگونه قدم زدن می تواند به بیشتر کردن دستآوردهای طوفان مغزی بعدی تان کمک کند. آموزش توسعه شخصی هم آموز www.Hamamooz.com