آموزش پیدا کردن سایت برای لینک سازی با کمک رقبا

2,616

در این ویدیو آموزشی که بخشی از دوره جامع 50 ساعتی SEO می باشد ( https://evand.com/events/seo-complete-guide ) به آموزش ابزار Buzze Bundle از مجومعه ابزار های Power Suite می پردازیم. با کمک این ابزار شما میتوانید موقعیت های لینک بیلدینگ مناسب پیدا کنید. به این شکل که لینک سایت رقیب و کلمات کلیدی خود را قرار میدهید و این نرم افزار برای شما سایت های عالی برای لینک سازی معرفی میکند.

pixel