مسیر برتر با تدریس دین و زندگی کنکور به سبک اساتید برتر

196

۲۵ بهمن ماه دکتر سرکشیک زاده مهمان مسیر برتر و خانه های کنکوری ها بود و در این برنامه که به درخواست مخاطبان بعد از برنامه ۲۴ بهمن روی آنتن رفت نکات مهمی تدریس و بررسی شد