نخستین مهرواره منطقه ای «بووکه بارانه»

2,123

نخستین مهرواره منطقه ای «بووکه بارانه» با حضور استان های کرمانشاه، لرستان، ایلام، قم، مرکزی، همدان و کردستان، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان برگزار شد. این مهرواره در روزهای هفتم و هشتم آذر ۱۳۹۷ در سنندج برگزار شد.