فیلم ابدهی شناور ۶۲ متری دو اینچ تکفاز

61
61 بازدید
اشتراک گذاری
فیلم ابدهی شناور دو اینچ تکفاز با ابدهی ۱۴۴۰۰ لیتر ابدهی و ۲۳۰ لیتر در دقیقه همراه سی متر کابل و جعبه کلید و خازن عمق چاه ۳۰ متر مهندس ناصری 09150855386 05837221272 انواع پمپ آب شناور ایرانی چینی ایتالیایی انواع تجهیزات خورشیدی پمپ اب شناور خورشیدی اینوتر پمپ خورشیدی و ...
pixel