قصه ی پیشرفت(تراکتور سازی) در ایران

28
شب چراغ 548 دنبال‌ کننده
28 بازدید
اشتراک گذاری
انگلیسی ها بهمون تجهیزات نفروختــــن... کارِ سختــــی بود! خیلی‌ها آیه‌ی یأس می‌خوندن. ولی حتی بدونِ مهندسیِ معکوس، با دانــــش و عشــ️ــق و وطــــن‌دوستی از پسش براومدیم.️ فقط ای کاش، زودتر از شر دندون طمعِ واردات، راحت می‌شدیم. #قصه‌های_پیشرفت
شب چراغ 548 دنبال کننده
pixel