گزارش نصرانه از آخرین وضعیت کاوش ربع رشیدی - قسمت اول

158

نصر: بنای ربع رشیدی در شهر تبریز و در محله خوش آب و هوای باغمیشه واقع در دامنه‌های کوه بیلانکوه قرار گرفته است. ساخت ربع رشیدی از نظر معماری مانند شهری کوچک بوده که مدرسه، مسجد، کتابخانه، مهمانسرا، حمام، دارالایتام، بیمارستان و… داشته است. خواجه رشیدالدین برای تأمین هزینه‌های ربع رشیدی املاک بسیاری را در نقاط مختلف اعم از ایران، افغانستان، گرجستان و… وقف ربع رشیدی کرد. مرتضی آبدار؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آخرین وضعیت کاوش بنای تاریخی ربع رشیدی می گوید.