گام سوم تهران در کاهش تعهدات برجام

473
ایرنا 2.4 هزار دنبال‌ کننده

ایران سومین گامش را برداشت و از تعهدات برجامی بیشتری کنار کشید با این حال هنوز 2 ماه دیگر به اروپا فرصت داده تا در صورت عمل به تعهداتش باز مثل روز اول بر قطعنامه سازمان ملل پایبند بماند

ایرنا 2.4 هزار دنبال کننده