پرتاب نخستین موشک Falcon Heavy امشب ساعت ۲۲ به وقت ایرا

848

نیروی رانش این راکت توسط ۲۷ موتور مرلین تأمین می شود، که فالکون هوی را دو برابر قدرتمند تر از تمامی رقبای خود نشان می دهد. قدرتمند رانشی این راکت نیرویی برابر با ۱۸ هواپیمای ۷۴۷ را فراهم می کند. مشاهده زنده ی پرتاب این موشک در سایت دکتر مجازی (VirtualDr.ir)

۱ سال پیش
VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده